pagetop

Geografisch

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Heemkundige Kring voornamelijk actief op de rechteroever van de voormalige Zwinarm, die in de middeleeuwen via Damme tot bijna aan Brugge reikte. In de praktijk komt dit neer op de gemeentes Damme, Moerkerke, Sijsele, Vivenkapelle, Hoeke, Oostkerke, Den Hoorn en Lapscheure.

Thematisch

We beperken ons niet tot het opzoekingswerk in muffe archieven. Neen, de heemkundige kring Zwin Rechteroever is een hechte groep van vrijwilligers die ook de boer opgaan. Getuige daarvan zijn onze publicaties en de kapelletjes die we in eigen beheer restaureren en onderhouden. Daarnaast zijn er ook verschillende projecten die we, al dan niet in samenwerking met andere instanties, (bege)leiden. Kijk ook eens op onze agenda! Ieder jaar hebben we verschillende activiteiten voor leden en niet-leden.

Monumentenbescherming

We proberen ook monumenten te beschermen. O.m. bezitten en beheren we enkele kapelletjes. Maar we organiseren ook peterschap van grafmonumenten. Sommige graven vallen tussen beschermde monumenten en gewone graven in, maar hebben toch een heemkundige waarde. Dergelijke graven kunnen we toch behoeden voor vernietiging wanneer de concessie verlopen is en er geen familie meer is.
klik hier voor meer info ivm de beslissing van het Schepencollege

Lid worden?
Jaarlijkse bijdrage: 
22 euro op rekening
BE44 8538 7333 1145
U ontvangt 4 tijdschriften en een uitnodiging voor al onze activiteiten
wegwijzerklein

Heemkundige Kring
't Zwin Rechteroever
Damme